Qigong 2017-09-10T01:44:01+00:00
Qi Gong

QIGONG

1. Bounce

2. Sway

3. Accordion

Can repeat in series of 3-5 x